thông tin liên hệ
MR.TÂN
KINH DOANH - 0918234992

Mr. Tân
Hotline - 0916 669 300

Máy móc, thiết bị thi công sơn

Trục lăn sơn UV
Trục lăn sơn UV
Dây truyền lăn sơn UV 1 quả lô và 3 đèn sấy
Dây truyền lăn sơn UV 1 quả lô và 3 đèn sấy
Dây truyền phun sơn UV chân không
Dây truyền phun sơn UV chân không
Dây truyền chà nhám bề mặt bất quy tắc
Dây truyền chà nhám bề mặt bất quy tắc
Linh phụ kiện
Linh phụ kiện
Linh phụ kiện
Linh phụ kiện
Máy chà nhám cạnh (MMZ-S2W2)
Máy chà nhám cạnh (MMZ-S2W2)
Máy nhám thủ công
Máy nhám thủ công
Máy phun chân không sơn UV (MMP-W4C2-T2G4)
Máy phun chân không sơn UV (MMP-W4C2-T2G4)
Máy phun sơn UV chân không thanh chỉ gỗ MMT-S3W8
Máy phun sơn UV chân không thanh chỉ gỗ MMT-S3W8
Máy chà nhám bề mặt bất quy tắc (MSA1300-C3)
Máy chà nhám bề mặt bất quy tắc (MSA1300-C3)
Máy chà nhám cạnh (MMZ-S1W5)
Máy chà nhám cạnh (MMZ-S1W5)
Máy chà nhám chỉ ngắn (MMD-J4W8)
Máy chà nhám chỉ ngắn (MMD-J4W8)
Máy chà nhám chỉ thẳng MMZ-K2S2W2
Máy chà nhám chỉ thẳng MMZ-K2S2W2
Máy chà nhám cho ván cong (MMW-W6 )
Máy chà nhám cho ván cong (MMW-W6 )
MMZ-K3W6C3
MMZ-K3W6C3